Nätverk och Samarbetspartners

 

Nätverk

På Gotland finns det många duktiga mathantverkare, producenter och andra företagare som gör det möjligt för konsumenterna att njuta det goda som Gotland har att erbjuda.

Hejde Knäcke är aktiva och deltar i ett stort antal nätverk och föreningar vars syften bland annat är att utveckla gotländsk livsmedelsförädling samt villkoren för ett expansivy landsbygdsföretagande.

 • Regional Matkultur Gotland
  • Regional Matkultur Gotland är ett nätverk av företagare som på ett eller annat sätt lyfter fram de gotländska råvarorna, förädlar dem vidare, eller kreerar kulinariska sensationer av dem. Regional Matkultur Gotland är medlemmar i Regional Matkultur Europa eller i Culinary Heritage Europe som det europeiska nätverket också kallas.
 • Gotland Deli
  • Gotland Deli är ett nätverk bestående av ett antal livsmedelsföretag på Gotland som alla har det gemensamma att de tillverkar livsmedel småskaligt och hantverksmässigt. Det är extra goda produkter med i första hand gotländska råvaror av mycket hög kvalitet.
 • Goda Gotland
  • Goda Gotland är en ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra gotländsk mat och gotländsk matkultur
 • Hushållningssällskapet Gotland
  • Hushållningssällskapet på Gotland är en fristående medlemsorganisation. Vår verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden – en uppgift lika aktuell idag som vid grundandet 1791.
 • LRF Gotland
  • Medverkar till utvecklingen av landsbygdens företag och företagare så att medlemmarna kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet, och livskvalitet.


Samarbetspartners

 • Gotlandsmjölet Roma Valskvarn AB
  • Levererar ett fantastiskt fint kravodlat mjöl som används till all knäckebrödsbakning
 • Krusmyntagården
  • Levererar brödkryddan som används i ett av våra knäckebröd, Krusmynta.
 • Gutevin
  • Hejde Knäcke finns med i Gutevins beställningssortiment.