Bygden - Hejde socken


Hejde är en socken belägen ca 1 mil öster om Klintehamn med ca 230 invånare.

Hejde är en av Gotlands största socknar till ytan, ca 63 km2. Ortsnamnet skrevs tidigare som Heithum (1300-talskälla), Hyede 1485 och Heijde 1653. Namnet är bildat utifrån ordet hed (gotländska hajd) och syftar på skogbeklädda områden, i detta fall Lojsta hed i socknens södra del.

Hejde socken ingick i Gotlands södra härad, Hejde ting och Hejde setting och är sedan 1971 en del av Region Gotland.

Socknens norra del utgörs av odlingsbygd, medan den södra delen är en utlöpare av det stora skogsområdet Lojsta hed.